Kartläggning av politiska partier inför valet 2022 – Fokus islam och muslimer

Svaren nedan är hämtade ur partiernas offentliga uttalanden i media, på de egna hemsidorna, i de egna partiprogrammen och i riksdagskammarens interpellationer och motioner. Fokus har främst varit på partiledningarna på nationell nivå, kommunalt kan partierna ha en annan inställning till frågorna.

Analys, sammanfattning, val av frågor och färgläggning av svaren har gjorts av en kommitté bestående av muslimska föreningsledare och statsvetare och är en reflektion av hur partierna uppfattas av det muslimska samfundet snarare än hur de vill uppfattas. Grön färg innebär en positiv inställning till frågan (ger 1 poäng), röd färg innebär en negativ inställning till frågan (ger -1 poäng) och gul färg innebär att uttalanden saknas eller att det finns motstridiga budskap (ger 0 poäng).

Sammantaget visar det att flera partier, såsom V, C och MP och det nystartade partiet Nyans aktivt tagit ställning för muslimers rättigheter i flertalet avgörande frågor samt att SD och deras samarbetspartier M, KD och L har många exkluderande och utpekande ståndpunkter som riskerar att drabba muslimer hårt.

Vi har också sett att C tagit beslut i positiv riktning och stått upp mot antimuslimsk rasism i den politiska debatten medan såväl S som MP, som tidigare riktat sig till den muslimska målgruppen svängt eller tystnat i takt med att SD och deras samarbetspartners flyttat fram positionerna.

Att det nystartade partiet Nyans får höga poäng i mätningen är ett resultat av deras aktiva kampanj som bejakar muslimska frågor, partiet har dock brist på konkreta politiska åtgärdsprogram för att möta dessa frågor.

Klicka på partiernas logga för att scrolla ner direkt till deras svar.

Partiet Nyans

Placering 1, Poäng: 5

Islam/muslim

Vill erkänna muslimer som en nationell minoritetsgrupp och riktar sitt budskap för att nå den muslismka gruppen

Slöja

Anser att slöjförbud strider mot svensk grundlag, Europakonventionen samt Barnkonventionen

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Stark kritik mot andra partier för att vara emot muslimska organisationer. Har samtidigt få egna förslag på området.

Böneutrop

Inga uttalanden

Manlig omskärelse

Anser att att förbjuda omskärelse av pojkar är ett antimuslimskt och antisemitiskt förslag som skulle omöjliggöra judiskt och muslimskt liv i Sverige.

Islamofobi

Vill att svenska staten ska erkänna islamofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta islamofobi som ett specifikt arbetsområde.

Vänsterpartiet

Placering 2, Poäng: 4

Islam/muslim

Partiledaren vill göra upp med bilden av att V är emot religion. Har attraherat flera muslimska politiker.

Slöja

Emot förbud. Menar att varken religiösa fundamentalister eller politiker ska bestämma hur kvinnor ska vara klädda

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Har stått upp för muslimska organisationer och ledare i flera uppmärksammade fall, särskilt i Göteborg. Är emot friskolor av alla slag och emot konfessionella inslag i skolan.

Böneutrop

För böneutrop om bullerregler respekteras.

Manlig omskärelse

Motsätter sig omskärelse av religiösa skäl, av pojkar under 18 år.

Islamofobi

Motsätter sig islamofobi och lyfter det i sitt antirasistiska program.

Centerpartiet

Placering 3, Poäng: 4

Islam/muslim

Har i flera debatter stått upp mot antimuslimskt språkbruk och fått utstå enorma attacker för det.

Slöja

Har varit kritiska mot slöja, men säger sig vilja bekämpa förtrycket bakom slöjan snarare än slöjan i sig.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Inga uttalanden

Böneutrop

Inga uttalanden

Manlig omskärelse

Godtar omskärelse, rev upp ett tidigare stämmobeslut om förbud, med hänvisning till religionsfrihet.

Islamofobi

Har i flera debatter markerat mot islamofobi.

Miljöpartiet

Placering 4, Poäng: 3

Islam/muslim

Har mött angrepp för att tidigare ha varit ett parti som varit öppet för muslimer och tagit strid för muslimska företrädare som drabbats av drev, men har på senare tid varit i princip tysta i frågor som rör det muslimska på ett sätt som uppfattas som en tillbakagång.

Slöja

Argumenterar emot ett slöjförbud.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Har tystnat i sitt stöd till muslimska organisationers rättigheter, saknas uttalanden i dessa frågor de senaste åren.

Böneutrop

I de kommuner där frågorna varit aktuella har de röstat för ett böneutrop och emot ett förbud.

Manlig omskärelse

”Ser problematiskt på omskärelse”, men föreslår inget förbud

Islamofobi

Erkänner islamofobins utbredning och föreslagit flera åtgärder mot islamofobi. Har drivit igenom antirasistiskt arbete och medel i regeringsställning.

Feministiskt initiativ

Placering 5, Poäng: 1

Islam/muslim

Positiv till det mångreligiösa samhället men gör återkommande vaga kopplingar mellan religion, våld i namn av heder samt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Slöja

Slöja eller inte är alltid kvinnans val.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Har en neutral ställning mot muslimska organisationer, men är emot konfessionella skolor specifikt.

Böneutrop

Inga uttalanden

Manlig omskärelse

Motsätter sig omskärelse av icke medicinska skäl av pojkar under 18 år.

Islamofobi

Har i flera uttalanden vänt sig emot islamofoba uttalanden, inte minst om det gjorts av andra feminister.

Socialdemokraterna

Placering 6, Poäng: 1

Islam/muslim

Anklagas av motståndarna och några medlemmar intensivt för att vara ”islamistkramare” på grund av historiska kontakter med muslimska organisationer, men hanterar denna kritik med tyst distansering från allt som kopplas till det muslimska. Sidoorganisationen Tro och Solidaritet som samlat socialdemokratiska muslimer har mötts med mycket intern kritik och åsidosättning.

Slöja

Officiellt vill partiet inte införa något förbud, men partiledaren har i tal pratat om slöjan endast i negativa termer och som något påtvingat. Olika partiföreträdare har haft såväl mer som mindre repressiva förslag.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Har i flera uttalanden bidragit till ett misstänkliggörande av muslimska organisationer och beslutat om avfinansiering i flera kommuner och har ett skarpt fokus på att stänga ner just muslimska friskolor.

Böneutrop

Kritiska, men föreslår inget förbud.

Manlig omskärelse

Står bakom nuvarande lagstiftning där omskärelse är tillåtet under trygga hygieniska förhållanden.

Islamofobi

Har föreslagit åtgärder mot islamofobiska hatbrott.

Liberalerna

Placering 7, Poäng: -1

Islam/muslim

Menar att ”islamister och kriminella klaner” spär på segregationen och hotar sammanhållningen i Sverige. Vill ta tillbaka makten från ”separatister” i utsatta områden, värna en skolgång fri från ”separatistisk påverkan”.

Slöja

Många partiföreträdare har drivit slöjförbud, men partiets landsmöte har än så länge stått emot.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Vi vill både stärka uppföljningen av bidragsgivning och stoppa dold finansiering av trossamfund så att de inte blir verktyg för ”extremistiska krafter”.

Böneutrop

Vill inte förbjuda så länge det är rimliga ljudnivåer. Men flera partiföreträdare föreslår ett förbud.

Manlig omskärelse

Godtar omskärelse som utförs godkänd personal.

Islamofobi

Har uppmärksammat attacker mot moskéer samt att muslimer utsätts för fördomar, rasism och intolerans som de inte accepterar. Har samtidigt partitoppar som förnekar islamofobi och uttrycker sig mycket islamofobiskt utan konsekvenser.

Moderaterna

Placering 8, Poäng: -3

Islam/muslim

Återkommande antimuslismka uttalanden från framträdande partitoppar. Partiet har ett s.k. åtgärdspaket mot ”politisk och våldsbejakande islam”.

Slöja

Menar att slöjan i grunden är något negativt och förtryckande. Vill utreda ett slöjförbud i skolan.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Vill stoppa utländsk finansiering av moskéer och vill stoppa bidrag till s.k. extremister. Har i flera kommuner varit drivande i avfinasniering av muslimska organisationer.

Böneutrop

Är skeptiska till böneutrop

Manlig omskärelse

Anser att manlig omskärelse är och bör vara vårdnadshavarens ansvar.

Islamofobi

Vi har inte kunnat hitta några uttalanden som nämner antimuslimsk rasism eller islamofobi.

Kristdemokraterna

Placering 9, Poäng: -4

Islam/muslim

Mycket negativ fokus på s.k. islamister och använder begreppet flytande, med påtagliga glidningar mellan våldbejakande islamister, vanliga muslimer och etablerade muslimska organisationer. Ställer muslimer och muslimska ledare till svars för diverse demokratifientliga attityder. Beskriver en i generella ordalag följare till Islam som kvinnoförtryckande.

Slöja

Vill se slöjförbud på skola och förskola och beskriver slöjan generellt som något påtvingat och förtryckande.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Vill stoppa bidrag till s.k. islamistiska organisationer och exemplifierar med etablerade och breda svenskmuslimska föreningar. Har flera gånger spridit myter och konspirationsteorier om muslimska organisationer. Vill också stoppa utländsk finansiering av moskéer och skildrar moskéer som tar sådant stöd på ett mycket negativt sätt.

Böneutrop

Vill se ett förbud mot böneutrop i samtliga kommuner.

Manlig omskärelse

Positiva med hänsyn till religionsfriheten.

Islamofobi

Menar att islamofobi används som ”stämpel” mot folk som oroar sig över våldsbejakande islamism.

Sverigedemokraterna

Placering 10, Poäng: -6

Islam/muslim

Den antimuslimska retoriken utgör en central del av partiets politik och retorik.

Slöja

Menar att slöjan är en islamistisk symbol och som sådan enbart något negativt. Har gjort ett flertal starkt negativa utspel.

Muslimska föreningar/moskéer/skolor

Sprider myter och konspirationsteorier om muslimsk organisering

Böneutrop

Vill förbjuda

Manlig omskärelse

Vill förbjuda religiös omskärelse.

Islamofobi

Menar att islamofobi är en påhittad term av ”muslimska brödraskapet”.