Om Fenix.

Vi är ett nätverk som ser att det öppna samhället är hotat. Ett växande antal opinionsbildare, beslutsfattare och andra offentliga aktörer förflyttar det politiska samtalet och samhällsklimatet i en auktoritär riktning. Livet har blivit svårare för många minoriteter i Sverige.

Allt för ofta beter sig våra makthavare som om den svenska demokratin är ofelbar och kapabel att försvara sig själv. Tyvärr är det inte så. 

Grundlagsskyddade rättigheter är under hot. Öppenhet och pluralism begränsas och ses som hot mot demokratin. Tyvärr påstår angriparen ofta att de agerar för att skydda demokratin och demokratiska värden.

Fenix är en motkraft till detta. En ny motståndsrörelse som försvarar det demokratiska och öppna samhället. Vi står upp för allas lika värde,och rätten att vara annorlunda än majoriteten inom ramen för ett fritt och demokratiskt samhälle. Just nu är flera minoriteter under attack, och vi fokuserar därför en stor del av vår verksamhet på att synliggöra och motverka dessa attacker. 

Fenix är helt partipolitiskt och religiöst obundna och tar inte emot pengar från några offentliga aktörer eller verksamheter, vare sig i Sverige eller utomlands. Vår verksamhet finansieras av crowdfunding.

Därför är vi anonyma

Att skydda demokratiska rättigheter har blivit svårare i Sverige. Många som konsekvent står upp för allas lika värde och rättigheter utsätts för drev och hot från högerradikala. Till exempel har en offentlig antirasistisk debattör fått sina barns personnummer sprejade i sin portuppgång, och efter det valt att dra sig tillbaka från att debattera dessa frågor. Den högerextrema och rasistiska rörelsen har ett växande våldskapital och det finns flera exempel på aktivister som mördats när de har stått upp emot dessa krafter. Fenix vill vara ett värn inte bara för demokratin utan också för våra egna aktivister. Därför bedriver tankesmedjan Fenix sin verksamhet anonymt.

Eftersom vi är anonyma ser vi det som extra viktigt att vara trovärdiga. Därför följer vi de journalistiska principerna och är noga med källangivelser i våra texter överallt där det är tillämpligt.

Syfte

Det öppna, demokratiska och pluralistiska samhället hotas av auktoritära krafter som vill inskränka rättigheter för minoritetspersoner, kvinnor och andra utsatta grupper. Denna förskjutning mot ett auktoritärt samhälle möter inte tillräckligt motstånd.

Tankesmedjan Fenix syfte är att mobilisera resurser för att kartlägga, granska och sprida kunskap om dessa krafter och deras agendor.

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev?

Skriv in din E-mail adress här

Tack, vi har tagit emot din e-mail och kommer lägga till i vårt nyhetsbrev!
Ett problem har uppstått, prova gärna igen lite senare.

Stötta Fenix verksamhet ekonomiskt eller praktiskt .

Stötta oss nu!
Kontakta oss