Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Därför är vi anonyma.

Att skydda demokratiska rättigheter har blivit svårare i Sverige. Många som konsekvent står upp för allas lika värde och rättigheter utsätts för drev och hot i offentligheten. Genom att angripa budbäraren kan auktoritära krafter tysta frågorna.

Fenix vill vara ett värn för demokratin genom att ge en plattform till gräsrotsjournalister, forskare och enskilda visselblåsare som inte får utrymme i några andra kanaler, eller inte vågar gå ut med sina namn. Därför bedriver tankesmedjan Fenix sin verksamhet företrädesvis anonymt.

Fenix talesperson agerar framför allt under pseudonymen Hassan Larsson. Följ Hassan på Twitter.

Hassan Larsson är Fenix kontaktperson

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att mitt stöd går oavkortat till dem som behöver det?

Fenix samarbetar med Föreningen för demokratins försvar, som granskar Fenix ekonomi och agerar revisorer. Fenix intäkter går oavkortat till att finansiera nya researchprojekt, sprida kunskap och bilda opinion för det öppna samhället. Föreningen för demokratins försvar har ingen insyn eller bestämmanderätt över våra granskningar. De känner inte heller till identiteten på våra granskare.

Hur ser ni på våldsbejakande islamism?

Våld som politisk metod hör inte hemma i en fungerande demokrati. Ideologier som bejakar våld för våldets egen skull är alltid en fara för demokratin. Fenix menar att det viktigaste vi kan göra för att hejda fler från att ta till våld är att öka jämlikheten i samhället och skapa fler arenor för samtal över gränser.

Var står ni politiskt?

Fenix står på den öppna demokratins sida. Fenix tar inte ställning i partipolitik utan granskar alla utifrån samma principer. Vi menar att alla mänskliga rättigheter hänger ihop och inte kan separeras från varandra. Vi står för en rättvis, rättssäker, likabehandlande och inkluderande demokrati i Sverige och i världen.

Hur kan jag hjälpa till?

Alla som vill stå upp för det öppna, pluralistiska samhället är välkomna att vara en del i tankesmedjan Fenix. Vi stödjer gräsrotsjournalistik och nätverksbaserad aktivism för demokratin. Gå med i ett av våra nätverk i sociala medier eller hjälp till att sprida våra granskningar!

Hur ser ni på auktoritära muslimska stater?

Fenix har inget samarbete med och tar starkt avstånd från stater där islam används av de styrande för att rättfärdiga en odemokratisk eller förtryckande samhällsordning. Detta inkluderar men begränsar sig inte till stater som Iran, Saudiarabien, Turkiet, Qatar, Förenade Arabemiraten, Afghanistan och Pakistan.