Rykten förstörde Hazim Nadas företag. Sedan gav hackare honom filer som avslöjade en hemlig kampanj mot honom – och den skyldige var inte en rival, utan ett helt land…

Hazim Nada photographed by Mattia Balsamini.

Hazim Nada, foto: Mattia Balsamini, New Yorker.

I dagarna publicerade New Yorker en artikel av trefaldigt Pulitzerprisbelönade journalisten David D. Kirkpatrick, som alla intresserade av islamofobi bör läsa. Där beskrivs hur affärsmannen Hazim Nada mycket plötsligt blev anklagad för att ha ”kopplingar” till Muslimska brödraskapet och finansiera terrorism. Nästan över en natt förlorade Nada sina tillgångar, affärskontakter och bankkonton. Men anklagelserna visade sig vara fabricerade av en hemlighetsfull schweizisk firma, på uppdrag av Förenade arabemiraten (UAE).

Artikeln ger en viktig förklaring till den globala islamofobins tillväxt de senaste åren, och hur den hänger ihop med attackerna mot individer och rörelser som blivit måltavla för flera av diktaturerna i Mellanöstern. Bland dessa märks främst UAE, som inledde en svartmålningskampanj mot oppositionella muslimska organisationer, under samlingsnamnet ”Muslimska brödraskapet” (MB) 2017.

Detta visar sig vara relevant även för en svensk kontext, där ett stort antal organisationer och individer sedan just 2017 också pekats ut som anslutna eller ”kopplade” till Muslimska brödraskapet, i kampanjer som är kusligt lika de som New Yorker beskriver att Hazim Nada utsattes för. En av de flitigaste spridarna av dessa påståenden är den medialt framstående terrorexperten Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan, som också valdes in som internationell rådgivare i ett av Förenade Arabemiratens viktigaste propagandaorgan, Hedayah center mot slutet av 2017.

Ranstorp är för de flesta känd som en återkommande terrorexpert i svenska nyhetsmedier. Men han har också en mycket stark och aktiv närvaro i sociala medier, där hans budskap är mer politiserade än vad som framkommer i tv-rutorna.

Vi har därför gjort en analys av Ranstorps främsta kanal, hans twitterkonto med 94000 följare, för att se om han har deltagit i detta informationsarbete. Ranstorp har inte vid något tillfälle publicerat forskning eller annat material kring MB, och har därmed ingen formell expertis. Före 2017 omnämnde han också MB bara ett fåtal gånger, men 2017 och 2018 steg siffran med över 1000%.

Det budskap som Ranstorp sprider på Twitter ligger mycket nära UAE-regimens, som New yorker skriver om. MB beskrivs som en extremistisk islamistisk rörelse som via ett nätverk av hemligt lojala muslimska organisationer har infiltrerat Europa, lyfter stora penningsummor från det offentliga och i det långa loppet försöker att upprätta ett kalifat på europeisk mark. Ranstorp har även samarbetat nära med personer som omnämns i artikeln, viktigast av dem dr Lorenzo Vidino, som av New yorker avslöjas ta emot pengar från en schweizisk ”smutskastningsverkstad” på UAE-regimens uppdrag.

———————————————————

Hassan kommenterar:

Fenix är en tankesmedja för att värna demokratin i alla dess aspekter, men vi har fattat särskilt intresse för konspirationsteorin om Muslimska brödraskapet, eftersom den ligger så nära andra liknande demokratihotande teorier som fått genomslag de senaste åren, såsom den om ”det stora folkutbytet” som var en direkt orsak till massakern i Christchurch, NZ i mars 2019.

I Sverige är konspirationsteorin om Muslimska brödraskapet sannolikt den mest störst spridning och tyngd i debatten, eftersom den även har förekommit i flera myndighetsrapporter som beställdes av MSB med start år 2017. Ett arbete som fortsatt drivs av just den myndighet som är satt att skydda oss mot den här typen av utländsk propaganda – Myndigheten för psykologiskt försvar. Den viktigaste rapportförfattaren för MSB-projektet, Aje Carlbom, återfinns på bild med Magnus Ranstorp och Lorenzo Vidino, och har i sina rapporter hänvisat flitigt till Vidino.

I bild: Magnus Ranstorp, Lorenzo Vidino, Aje Carlbom mfl. Foto: Magnus Ranstorps Twitter

En liten grupp forskare och opinionsbildare har abonnerat på rollen som sanningssägare i debatten om det muslimska civilsamhället i Sverige. Men i takt med att allt mer nu framkommer om den utländska informationspåverkanskampanjen mot Europa, riskerar dessa tidigare uttalanden snart att bli mycket besvärande för såväl de berörda myndigheterna som de redaktioner som har avstått från att göra självständiga efterforskningar i dessa komplexa frågor. Istället har de givit utrymme åt inte bara politiserad forskning, utan i fallet Vidino även en köpt propagandist från en av världens värsta diktaturer. Det sista ordet är inte sagt i denna fråga.

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar