Jan Hjärpe har ovetande stått som bihandledare till Egyptson sedan 2016 (Foto: Pressfoto, Leopard förlag)

Det stormar på Lunds universitet. I fredags godkändes Sameh Egyptsons avhandling om islamistisk infiltration i Sverige av en oenig betygsnämnd, trots allvarlig kritik mot dess akademiska kvalitet. Fenix kan nu avslöja att Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed redan på måndagen, den 13 februari, beslutade att inleda en förberedande undersökning mot Egyptsons avhandlingsprojekt. Men undersökningen börjar med bråk när en av Sveriges främsta islamologer oväntat hamnar på de anklagades bänk.

I ett internt mail har universitetsledningens stab anmodat Egyptson samt hans handledare att inkomma med skriftliga kommentarer till anmälan, eftersom de anses vara part i målet. Men en av mottagarna av detta mail är inte alls Egyptsons handledare, utan Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi och en av Sveriges mest kända islamologer. Ändå står han angiven såsom just handledare till såväl Egyptsons D-uppsats på 90-talet som till det nyligen avslutade avhandlingsarbetet.

Hjärpe har redan tidigare kraftfullt tillbakavisat detta till Fenix.

– Jag har inte varit vare sig handledare eller biträdande handledare till nämnda ”avhandling”. Det är en uppgift som har florerat i detta bedrövliga ärende. Men den är ren lögn, skriver han idag.

När Hjärpe förra året fick reda på att han fanns med i Egyptsons individuella studieplan, som upprättas för varje doktorand, skickade han mail till både den riktiga handledaren Mika Vähäkangas och institutionsledningen på CTR och protesterade.

Utdrag ur Egyptsons individuella studieplan från 2021, upprättad av prodekan Stephan Borgehammar.

– Detta utan att de vidtog någon åtgärd för att rätta till den felaktiga uppgiften. Om detta på grund av nonchalans eller inkompetens vet jag inte. Förmodligen bådadera, skriver Hjärpe i amper ton i ett internt e-mail till Lunds universitets granskningsenhet, som svar på deras begäran om uttalande.

Hjärpe lägger till att han aldrig heller har handlett Egyptsons D-uppsats, och misstänker att uppgiften sannolikt kommer från Egyptson själv, ”som i så fall ljugit”.

– Jag har nu också läst den bifogade anmälan om oredlighet i forskningen och kan inte annat än att instämma i kritiken. ”Avhandlingen” är en ren skandal och den och dess hantering kommer att allvarligt skada institutionens vetenskapliga anseende, avslutar Hjärpe, som nu mot sin vilja har dragits in i ett ärende om avvikelser från god forskningssed.

Fenix har kontaktat den ansvarige prodekan Stephan Borgehammar och frågat varför man inte har agerat på dessa uppgifter. Texten kan komma att uppdateras.

Borgehammar har uppmärksammats tidigare i Fenix då han under en tid vägrade att lämna ut offentliga handlingar gällande Egyptsons betygsnämnd.

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar