Nu skriver stora svenska tidningar kritiskt om Egyptsons konspirationsteorier på nyhetsplats. Flera av dem citerar även Fenix! (Foto: Kollage från Dagens ETC, Dagen samt Dagens nyheter)

Efterspelet till den kontroversiella disputationen på fredagen har blivit flera kritiska artiklar och inlägg i sociala medier. Sameh Egyptsons avhandling godkändes med minsta marginal av en oenig betygsnämnd. Hans försvar för avhandlingen livesändes på Facebook och Egyptson gjorde en blek profil.

Till exempel sprids nu ett klipp i sociala medier där Egyptson misslyckas med att besvara en publikfråga om grundläggande vetenskapsteori. Frågan handlar om att man inte kan arbeta med en hypotes som är omöjlig att falsifiera. Till exempel kan man inte ha som hypotes att den man forskar på alltid ljuger när de säger något som går emot ens egna påståenden. Frågeställaren blir till sist avbruten av ordföranden, Egyptsons handledare Mika Vähäkangas, när Egyptson efter flera chanser misslyckats med att besvara frågan.

Samma problem med avhandlingen tas upp av Bilan Osman i Dagens ETC, under rubriken Egyptsons avhandling är ett haveri. Osman konstaterar att det finns individer som inspireras av Muslimska brödraskapet i Sverige, och kritiserar att detta faktum används för att bevisa närmast vad som helst.

”Startar någon inom organisationen en skola? Då går det i linje med brödraskapets mål att utbilda barn in i farlig sharia. Ägnar de sig åt bistånd? Då går det i linje med brödraskapets mål att vinna över massorna.”

Dagens ETC citerar även tankesmedjan Fenix avslöjande att Egyptson har affärskontakter med en säkerhetsavdelning i den egyptiska regimen. Detta avslöjande skedde genom att Fenix kontaktade en journalist i Kairo som reste till det skandinavisk-egyptiska kulturcentrum som Egyptson äger där, och frågade människor på plats om verksamheten. På grund av säkerhetssituationen i Egypten har vi dock valt att inte gå ut med journalistens namn offentligt.

Men även andra tidningar har uppmärksammat Fenix granskningar! Såväl Tidningen Syre som den kristna tidningen Dagen citerar Fenix och länkar till den externa granskningen av Egyptsons avhandling som vi publicerade i förra veckan.

För oss är det ett kvitto på att Fenix granskningar läses och tas på allvar. Alltför länge har oseriösa och svepande påståenden godtagits eftersom de har riktats mot röstsvaga minoriteter i samhället. Fenix kommer att fortsätta vara en röst för upprättelse, hederlig rapportering och kritisk granskning av svenska makthavare.

Den senaste tiden har nästan helt ägnats åt Sameh Egyptsons avhandling, och det finns fortfarande många viktiga frågor kvar att ställa om institutionens agerande, om disputationsförfarandet och om Egyptsons angrepp på svenska muslimska organisationer.

Men vi kommer även att gå vidare från fallet Egyptson och publicera andra viktiga granskningar! Vi hoppas att du vill fortsätta läsa och dela våra avslöjanden i framtiden.

Om du vill bidra till oss så att vi kan fortsätta våra gräv och avslöjanden, stöd oss gärna med en slant på Patreon!

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

 

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar