Disputationsaktuella Sameh Egyptsons 25 år som doktorand vid Lunds universitet har präglats av underligheter.

 

Den 10 februari lägger Sameh Egyptson fram sin avhandling för disputation, vilket omskrevs i Dagens Nyheter.

Fenix har fått tillgång till en rapport som visar mycket allvarliga och politiskt vinklade felaktigheter samt brister i och frågetecken kring institutionens hantering av etikprövning samt betygsnämndens sammansättning.

Läs rapporten i sin helhet här!

Läs även Fenix tidigare nyheter om Egyptson här: Säpokällans snart 25 år av akademiska tveksamheter

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar