Fenix publicerar en serie avslöjanden om Sameh Egyptson, doktoranden som är Säpos till synes enda källa för påståenden om radikalisering av elever i två muslimska skolor. Till följd av dessa påståenden är skolorna aktuella för stängning. Idag kan vi berätta om flera oegentligheter och märkligheter under Egyptsons långa tid vid Lunds universitet.

Läs våra tidigare granskningar: Affärskontakter med den egyptiska regimen, mer högerextremism på Egyptsons hemsida, Egyptson backar inte från nazistisk konspirationsteori.

Disputationsaktuella Sameh Egyptsons 25 år som doktorand vid Lunds universitet har präglats av underligheter.

Sameh Egypson har varit forskarstudent vid Lunds universitet i snart 25 år. Trots denna långa tid vid universitetet har han ännu inte producerat en enda forskningstext. Under forskningsoutput på Egyptsons personliga sida på Lunds universitet finns bara ett fyrtiotal debattartiklar listade.

I dessa artiklar är det inte bara muslimska friskolor som pekas ut som samhällsfarliga och radikaliserande. Han anklagar även bland andra Svenska kyrkan, Centerpartiet och Socialdemokraterna för att bana väg för Muslimska brödraskapet i Sverige. Faktum är att det enda Egypson publicerat inom ramen för institutionsarbetet har handlat om muslimsk infiltration av samhället. Där pekar han ut ett antal namngivna individer i muslimska civilsamhällesorganisationer som antingen islamister eller som hemligt affilierade till Muslimska brödraskapet.

Kallar ej forskningsbaserad bok för forskning

Egyptson har skrivit en bok som nu har kommit ut i olika bearbetningar och på olika språk, engelska, arabiska och svenska. På svenska heter den Erövringen: Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige. Den är en förklaring av Egyptsons stora tes, att Muslimska brödraskapet ligger bakom ett antal civilsamhällesorganisationer och genom dessa försöker infiltrera Sverige. Boken har fått en uppföljare, vid namn Bosättningen, som vi inte hunnit granska närmare.

Fenix har tagit del av ett stort ej tidigare publicerat material av tidigare journalistiska granskningar av Egyptson. Där ingår ett antal handlingar från Lunds universitet, skärmdumpar, analyser samt även en mejlkonversation med Egyptsons handledare på Lunds universitet. I denna har det framkommit att handledaren och Egyptson varit överens om att boken inte ska betraktas som forskning, och inte heller ska ligga till grund för Egyptsons kommande doktorsavhandling. Ändå har Egyptson hänvisat till den när han blivit tillfrågad av journalister om vari hans forskning består.

Utdrag ur mejlkonversation med Egyptsons f d handledare

Egyptsons handledare har också i dessa mejl sagt att han inte är fri att använda sig av institutionens eller universitetets namn när han exempelvis bedriver polemik såsom i debatt, eftersom det antyder att han har sitt universitet i ryggen när han debatterar, trots att han inte är anställd på universitetet. Ändå har Egyptson signerat ett mycket stort antal debattartiklar med sin titel som doktorand på Lunds universitet. Även om Egyptson bara är forskarstudent har han också återkommande titulerat sig ”forskare i interreligiösa relationer” i sina debatter.

Falsk masterexamen

Egyptson påstår sig på sin hemsida och i sin presentation på Lunds universitet ha en masterexamen, något som helt saknas i det offentligt tillgängliga resultatintyg Fenix tagit del av. I en mailkonversation med Egyptsons institution bekräftar de att han inte har någon masterexamen, utan en teologie kandidatexamen från 90-talet. Denna skulle idag motsvara en magisterexamen, det vill säga en ett år kortare utbildning än en masterexamen.

Vid en textanalys av de uppsatser Egyptson publicerat online (C-uppsats och D-uppsats) har det visat sig att långa stycken av dem är självplagiat: helt enkelt kopierade från varandra.

Textsökningen är genomförd genom att båda Egyptsons offentligt tillgängliga texter laddats upp till siten copyleaks.com som genomför automatiserade granskningar och färgmarkerar överlappande textmassor. Nedan följer några exempel.

De båda uppsatserna lagda sida vid sida. Stora textstycken är antingen parafraserade eller direkta kopior av varandra.

Båda uppsatserna saknar helt källhänvisningar. I de versioner Egyptson laddat upp är uppsatserna kapade före referenslistorna. Det är omöjligt att kontrollera om det alls finns några källor till de många och mycket långtgående påståendena.

Fenix har varit i mailkontakt med Egyptsons institution vid Lunds universitet. Prefekten bekräftar att den uppsats som Egyptson angivit som sin masteruppsats är en examensuppsats som fått betyget VG, men inte att den är en masteruppsats. Prefekten säger även att de inte har kontroll över vad Egyptson skriver i sina CV:n.

En av Sveriges mest kända islamologer, professor emeritus Jan Hjärpe är pensionerad sedan länge, men står sedan 2016 angiven som bihandledare på Egyptsons studieplan för doktorsavhandlingen. Hjärpe står också angiven som handledare på Egyptsons båda uppsatser. Fenix har kontaktat Hjärpe som tar tydligt avstånd från att han skulle haft några sådana uppdrag. Hjärpe har även angivit att han aldrig har handlett eller ens blivit tillfrågad att handleda vare sig Egyptsons uppsats eller doktorsavhandling.

– Det är en helt falsk uppgift. Varför skulle jag ha handlett en studerande i ämnet missionsvetenskap, säger Hjärpe, och tillägger att han kontaktat ansvariga på institutionen för att få detta rättat.

Ingen verkar veta varför Hjärpe så länge har stått angiven i Egyptsons studieplan.

Stora frågetecken kring doktorsavhandlingen

Egyptsons doktorsavhandling genomgick slutventilering i juni 2022 och han hade aviserat sin disputation till december 2022. Denna blev dock aldrig av, enligt institutionen beroende på personliga skäl hos opponenten. Fenix har dock varit i kontakt med den aviserade opponenten Bjørn Olav Utvik och kan avslöja att han hoppade av på grund av att avhandlingen mycket plötsligt gick från utlovade 350 sidor till 700 sidor och det inte gick att förbereda sig på den korta tiden:

– Grundige forberedelser ville selvsagt være helt avgjørende sett i forhold til de kontroversielle aspektene ved avhandlingen, og den betente politiske situasjonen den går inn i, säger Bjørn Olav i mail till Fenix.

Innan en avhandling blir aktuell för disputation ska den genomgå en slutventilering. Detta är den sista avgörande fasen då alla kvardröjande faktafel, översättningsmissar, bristande källor och liknande ska korrigeras. Fenix kan nu avslöja att opponenten på slutventileringen i juni 2022 var Paul Katsivelis, extern lektor vid Uppsala universitet och enligt källor som arbetat nära Egyptson personlig vän till honom.

Katsivelis har tidigare arbetat ihop med Egyptson i översättningsarbetet av hans bok till svenska och även vittnat om att flera kontroversiella översättningar är korrekta, trots att detta inte stämmer.

Egyptson hänvisar på Twitter till Katsivelis i en tråd där hans översättningar ifrågasatts av journalisten Bilan Osman. När Fenix frågade Egyptson vem opponenten var och vilken relation de hade blev vi omedelbart blockade och den ovanstående tweeten raderades.

Fenix har också använt Copyleaks för att göra en maskinell jämförelse mellan den slutventilerade avhandlingen och hans bok Erövringen, och funnit att avhandlingen till stora delar är plagierad från boken. Detta innebär att opponenten på slutseminariet alltså inte bara är personlig vän med Egypson utan även själv har arbetat med texten som han opponerade på. Egyptson blev godkänd på slutseminariet och tilläts med detta lägga fram avhandlingen för disputation.

Fenix har via Copyleaks sammanställt totalt 189 skärmdumpar som visar på mycket stora textöverlappningar mellan den ventilerade avhandlingen och boken Erövringen. Här är ett exempel. Skärmdumparna kan begäras ut av oss vid förfrågan.

Enligt f d handledaren Mika Vähäkangas skulle boken Erövringen inte utgöra forskning, och inte heller i någon del ligga till grund för Egyptsons avhandling. Ändå är stora delar av avhandlingen direkt plagierad ur boken. Vi har hittat stora överlappningar från båda hans böcker men har bara haft tillgång till den ena digitalt och kan därför inte ange exakt hur många procent som är plagierade.

Enligt forskare på institutionen som Fenix varit i kontakt med så är Egyptson aldrig på plats, och har aldrig heller varit det. Han har aldrig heller haft en arbetsplats eller lön från institutionen, utan kom in på doktorandutbildningen under en tid då reglerna var betydligt mer tillåtande och man inte behövde ha en finansiering färdig. Egyptson har under sina dryga två decennier som doktorand inte erhållit några forskningsmedel.

Nu är Egyptson aktuell igen för disputation den 10 februari. Den nya opponenten är, enligt avhandlingens disputationsupplaga, Vice Chancellor emeritus, PhD Political Science, Khaled Salih vid University of Kurdistan Hewlêr, Erbil, Kurdistan Region/Iraq. Den nya opponenten verkar inte ha publicerat något akademiskt på 18 år enligt Researchgate. Han verkar således inte vara akademiskt aktiv utan är istället politiker, högt uppsatt i den kurdiska regeringen.

Fenix har sökt Egyptson för kommentarer under en längre tid, men han har inte återkommit.


Hassan kommenterar

Under den gångna veckan har vi publicerat flera nyheter om Sameh Egyptson, till följd av nya uppgifter från Framstegsskolans advokat som upptäckt att Säpo har plagierat texter från Egyptson och använt i sina utlåtanden om muslimska friskolor.

De uppgifter som vi publicerar idag är inte nyheter, utan till stora delar resultatet av tidigare gräv på Egyptson som Fenix har tagit del av. Våra uppgiftslämnare har förgäves försökt att få dessa uppgifter publicerade på andra håll, men har berättat att Egyptson inte betraktas som en tillräckligt viktig figur för att det ska vara motiverat med den här sortens genomgångar. Men vår analys är att Egyptson aldrig har varit bara en vanlig doktorand. Hans texter har aktivt använts i myndighetsarbete och har allvarligt negativt drabbat de personer som blivit utpekade.

Vi har inte, och kommer förmodligen inte hinna göra en riktig genomgång av Egyptsons avhandling eftersom den är mycket omfattande. Det är ändå lätt att göra enkla sökningar i texten och finna både starkt politiserande språkbruk och enkla felaktigheter som borde ha åtgärdats i ett mycket tidigt stadium i en avhandling, såsom vilka personer som varit medlemmar eller suttit i styrelsen i olika föreningar, och vilka som varit delaktiga i olika beslut och ej. Om den här avhandlingen godkänns i föreliggande skick så kommer det att innebära att Lunds universitet ger legitimitet åt rena konspirationsteorier.

Många undrar kanske om det inte kan ligga något bakom teorin om hemliga brödraskap som försöker att infiltrera samhället. Bland annat har ju tre rapporter från MSB bekräftat att så skulle vara fallet. Rapporterna har dock mötts av häftig kritik från svenska religionsvetare och andra akademiker, och myndighetschefen har på frågor från Fenix inte ens kunnat redogöra för varför man beställde dem. Man har istället angivit att syftet med beställningarna handlade om att kartlägga IS, som är en på alla vis främmande organisation från Muslimska brödraskapet. Läs den artikeln här.

Frågan om det finns hemliga trosorganisationer som vill infiltrera samhället ska självklart kunna ställas, men ändamålet får aldrig helga medlen. Dålig forskning blir inte plötsligt försvarbar bara för att den har samhällsintresse. Då uppstår istället den uppenbara risken att fel grupper får legitimitet, eller att oskyldiga hängs ut. Fallet Egyptson hade kunnat bli en akademisk parentes, men nu ser vi istället hur två skolor utan historia av radikalisering eller dåligt styre riskerar att stängas, till följd av ett myndighetsarbete som behöver granskas på allvar.

I dagsläget verkar ingen annan göra detta.

Det är därför Fenix behövs.

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

 

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar