Idag berättar Fenix att Säpos främsta källa till information om Muslimska brödraskapet, forskarstudenten Sameh Egyptson, har affärskontakter med säkerhetsbolag i den egyptiska regimen.

Sedan våren 2022 har det blåst om den muslimska friskolan Framstegsskolan. Den har anklagats av Skolinspektionen för att vara en miljö där eleverna löper en risk att radikaliseras. Skolinspektionen stöder sig i sitt beslut på ett utlåtande från Säpo, som påstår att skolan har kopplingar till Muslimska brödraskapet i Europa. När kopior av Säpos utlåtande har begärts ut så har källorna till dessa påståenden varit maskade.

Skolan har bestridit beslutet i flera instanser, och frågan ligger nu hos Förvaltningsrätten. Strax efter nyår lade skolans försvarsadvokat fram en ny överklagan. Fenix har läst överklagan, och den är häpnadsväckande.

Framstegsskolans försvarsadvokat har lagt Säpos utlåtande om skolan sida vid sida med texter från forskarstudenten Sameh Egyptson, och upptäckt att stora delar av Säpos utlåtande är ordagrant plagierat från Egyptsons bok och bloggtexter.

Överst: Säpos skrivelse. Nederst: Två utdrag från Egyptsons bok som inkluderats i överklagan. Exemplet är ett av de mildare, eftersom övriga exempel, inklusive ordagranna plagiat, innehåller känsliga personuppgifter.

Vi har tidigare uppmärksammat att Sameh Egyptson figurerat som Säpokälla, och även att Egyptson har spridit välkända antisemitiska konspirationsteorier på sin blogg. Egypson har bemött detta med att Fenix är ute efter att karaktärsmörda honom personligen. Detta är självklart inte fallet.

Vår målsättning är att granska svenska myndigheter och inflytelserika debattörer som riskerar att skada demokratin. Egyptson har, trots sin flitiga opinionsbildning mot muslimska organisationer inte uppfattats ha något större inflytande. Men nu visar det sig att Egyptson har ett mycket större inflytande i svensk myndighetsutövning än vad som tidigare har varit känt.

Nu vet vi att flera myndigheter har baserat beslut åtminstone delvis på de konspirationsteorier Egyptson varit upphovsman till. Förutom Säpo och Skolinspektionen även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (i efterdyningarna av publiceringen av en enligt svenska religionsvetare mycket osaklig rapport, bjöds Egyptson in som expert att i samverkan med rapportförfattarna utbilda tjänstemän på myndigheten).

Denna vecka släpper vi därför en större genomgång, med uppgifter som inte har publicerats förut. Somliga uppgifter omfattas av källskyddet och är anonymiserade. Fenix har dock bekräftat dessa uppgifter genom att tillfråga flera sinsemellan oberoende källor. Fenix har även sökt Sameh Egyptson för kommentarer och för att ge honom utrymme att ge sin bild, men han har inte återkommit.

Under det gångna året har vi fått flera olika anonyma tips om att Egyptson ska ha kopplingar till den egyptiska regimen, via det Skandinavisk-egyptiska center som Egyptson äger i Kairo. Detta drivs av en släkting till Egyptson. Vi har därför anlitat en journalist i Kairo som besökt centret för att ta reda på hur verksamheten ser ut och intervjua folk på plats. Det visade sig vara mycket svårt att få insyn och utvecklade uppgifter, men centret anges ha stängts under covidpandemin och används numera för statlig säkerhetsverksamhet. Ägaren är fortfarande Sameh Egyptson.

Sedan 2013 är Egypten återigen en militärdiktatur. Efter den arabiska våren hölls ett demokratiskt val som vanns av de moderata islamisterna, med kopplingar till Muslimska brödraskapet. Regeringen Mursi mötte stark kritik från såväl hårdföra islamisterna i Al-Nour, militärer med ekonomiska intressen i staten, samt mer liberala krafter. Med stöd av Förenade Arabemiraten störtade de väpnade styrkorna Mursi, som senare dog i fängelset, och mördade eller fängslade tusentals av hans anhängare. Den egyptiska regimen samarbetar idag med Al-Nour, men ser Muslimska brödraskapet som sin främsta fiende.

Det är viktigt att komma ihåg att Sverige har näringsfrihet, och enskilda personer och företag har rätt att bedriva näringsverksamhet även i utlandet och även med skurkaktiga regimer. Den stora frågan handlar inte om Egyptsons personliga vandel utan om huruvida Säpo har byggt sitt utlåtande på ett lämpligt underlag. Säpos huvudkälla har alltså affärskontakter med en regim som aktivt mördar och fängslar samma grupp som personen säger sig bedriva forskning på.

I nästa artikel: Flera högerextrema teorier har fått utrymme i gästinlägg på Egyptsons hemsida. Författaren flyttade sedan till Ungern för att ”undkomma PK-media” och ”islamiseringen” av Sverige.

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar