Tankesmedjan Fenix lanserades för att försvara den öppna demokratin mot den auktoritära högernationalismen och värna människovärdet. Vi är en liten tankesmedja med stort hjärta, och nu i januari har vi faktiskt redan existerat i ett år.

Det har varit en mjukstart som har fokuserat på att bygga nätverk och kontakter, men vi har också hunnit göra några viktiga granskningar. Vi är stolta över vårt första år, och framför allt är vi tacksamma till Föreningen för demokratins försvar (FFDF) som erbjöd sig att hjälpa oss med att hantera ekonomi och revision under uppstartsfasen.

Vi känner den största tacksamhet över FFDF:s goda vilja och solidaritet, samt den risk de valt att ta i försvaret för demokratin i Sverige. Fast vi bara satt igång nyligen och inte genomfört några större granskningar, har hela styrelsen i FFDF redan hängts ut, inklusive familjemedlemmar, på Twitter och på antimuslimska bloggar från såväl höger och vänster.

Även forskare som råkar ha skrivit om liknande ämnen som Fenix har hängts ut och anklagats för att ingå i Fenix, eller vara ”islamister”. Detta är tyvärr en påminnelse om varför det är nödvändigt att fortsätta verka i anonymitet.

Men nu är Fenix uppstartsfas färdig och det är dags att gå vidare med nya partners. Därför kommer vissa funktioner temporärt avaktiveras innan de kommer tillbaka i ny regi! Stort tack till alla som har bidragit till våra granskningar hittills!

Du som vill fortsätta bidra till demokratin och det antirasistiska arbetet i Sverige kan under tiden stötta Svenska kommittén mot antisemitism, Civil rights defenders eller Afrosvenskarnas riksförbund!

Vi tackar varmt för det första årets ovärderliga stöd. Nu fortsätter vi på egen kula. Håll ögonen öppna för nästa avslöjande! Då med nya viktiga uppgifter om Säpo-källan Sameh Egyptson. Längre fram kommer vi även att skriva om f. d. sossen och numera radikaliserade försvarsbloggaren Johan Westerholm.

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar