Fd S-profilen tar emot gåvor från saudiska agenter och sprider regimens talepunkter på Twitter.

Carina Hägg lämnade Socialdemokraterna 2014 efter att ha petats ner två platser på riksdagslistan. Hägg anklagade då Socialdemokraternas valberedare i Jönköpings län för att ha samarbetat i hemlighet med Islamiska förbundet i Sverige (IFIS). Sedan dess har Hägg varit en av de mest aktiva spridarna av påståenden om Muslimska brödraskapet (MB) i Sverige. Hon menar att studieförbundet Ibn Rushd och IFIS är representanter för MB och att dessa har infiltrerat samhället och politiken.

Efter att Hägg lämnat politiken startade hon tankesmedjan CURED (culture, religion and democracy – a critical approach) tillsammans med Johan Lundberg och Magnus Norell.

Foton tagna från Carina Häggs twitterprofil, ett axplock av ca 200 inlägg om MB. Läs mer om Fenix avslöjanden om forskarstudenten Sameh Egyptson här och här.

Carina Hägg mycket ofta MB som en terrorklassad organisation ”av flera länder”. Dessa länder är fem auktoritära regimer med geopolitiska intressen av frågan; Ryssland, Egypten, Bahrain, UAE och Saudiarabien. Såväl UK som USA har på politiska initiativ från olika gulfstater utrett frågan men fastställt att det saknas grund för terrorstämpling.

Gulfstaterna har arbetat aktivt för att bekämpa organisationer som man pekar ut som tillhörande MB i västvärlden. Saudiarabien, Bahrain och UAE har i många år försökt bekämpa Muslimska brödraskapet eftersom rörelsen står för en annan syn på islam och politik. Rädslan för att en ”folkrörelseislamism” som MB kan organisera motståndsrörelser i gulfen beskrivs av MSNBC ha stegrat sedan den arabiska våren och Muhammed Mursis kortvariga regim i Egypten.

Carina Hägg har via Twitter drivit en försonlig linje mot Saudiarabien vid flera tillfällen. Hon har till exempel spridit kritik mot avvecklingen av svenska vapenfabriker i landet. Hon har framför allt avslöjat sig själv med att ha flera kopplingar till Hussein Aldaoudi som är en känd påverkansagent för Saudiarabien.

Aldaoudi är bland annat skolchef för den hårt kritiserade Al Salamskolan i Örebro. Aldaoudi driver tankesmedjan ”Scandinavian council for relations” (SCR). Tankesmedjan har ett generiskt namn och generiska budskap, och verkar inte ha någon aktiv verksamhet. Vi har tillfrågat två säkerhetsbedömare som inte har kunnat svara specifikt på vad SCR är för verksamhet, men de bekräftar att gulfstaternas organ för att påverka i väst ser ut ungefär så här.

I Norge har granskningarna av Aldaoudi gått längre. Dagbladets journalister Torgeir P. Krokfjord och Caroline Drefvelin har avslöjat Aldaoudis nära samarbete och kontakter med saudiska stiftelser, samt inblandning i skandalen där den fd norska statsministern Kjell Magne Bondevik tagit emot miljonbelopp från den saudiska regimdrivna organisationen Muslim world league. Oxford dictionary of Islam beskriver organisationen som en ren megafon till den saudiska regimen, med uppgift att sprida en salafistisk, regimtrogen tolkning av islam runtom i världen.

Aldaoudi har figurerat på ett stort antal bilder, som Dagbladet har tagit fram, med bl a ledaren för Muslim world league och Kjell Magne Bondevik. Dagbladets journalister konstaterar att Aldaoudi verkar ha täta kopplingar till den saudiska regimen, har beviljats ett sällsynt medborgarskap i landet och spelar en nyckelroll i Muslim world league. De har också funnit bevis på omfattande ekonomiska kontakter mellan Aldaoudis svenska stiftelse Scandinavian Foundation for Education (som verkar inom ramen för SCR) och Saudiarabien.

Även Carina Hägg är kopplad till Muslim World League, och har bland annat deltagit i ”bra” samtal med organisationens högsta ledare, Muhammad Bin Abdul Karim Issa. Hägg länkar till den högerextrema sajten MEMRI och uttrycker en önskan att fler skulle söka samtal med organisationens ledare.

Fenix har vid upprepade tillfällen sökt Carina Hägg för en kommentar, men hon har inte återkommit. Däremot har hon under tiden vi sökt henne skrivit om Fenix på Twitter (dock med felaktiga uppgifter – Fenix tar inte ut några medlemsavgifter, däremot har vi en patreonsida där man kan stötta vårt arbete!). Vi har ställt följande frågor till henne:

– Hur ser din kontakt ut med Hussein Aldaoudi? Ses ni ofta eller bara någon gång ibland?

– Varför fick du ett fat baklava av Aldaoudi? Har du fått några ytterligare gåvor av Aldaoudi?

– Anser du att Muslimska brödraskapet bör terrorklassas?

– Tror du att Aldaoudi kan arbeta som påverkansagent för Saudiarabien? Känner du till något om Aldaoudis plats i Saudiska World Muslim League?

Mia Bylund
Journalist på Tankesmedjan Fenix

 

 


Hassan kommenterar:

Varför väljer vi att granska Carina Hägg? Hägg är inte idag någon medial makthavare, men har genom sin roll som riksdagsledamot länge haft ett politiskt inflytande i dessa frågor, och har varit en mycket aktiv spridare av konspirationsteorier om muslimer i Sverige. Hon är även grundare till tankesmedjan CURED, som kommer att få en egen granskning.

Men det intressanta med fallet Hägg är att det illustrerar hur informationspåverkan från främmande makt kan se ut i praktiken. Agenter för en regim som Saudiarabien försöker självklart inte att i grunden ändra en människas värderingar, och det går att hitta många fall där Hägg är kritisk mot exempelvis saudiskt kvinnoförtryck på Twitter. Istället söker man gemensamma frågor där man kan få gehör, och styr på olika sätt engagemanget och förståelsen för frågan i en riktning som gynnar de egna intressena. Hägg har sannolikt fattat tycke för den saudiska salafistiska religionstolkningen där religion aldrig får användas till att ifrågasätta makthavarna. Kanske förstår hon inte att Muslim World League är regimens megafon, med uppgift att misstänkliggöra och extremistförklara alla muslimer som även är demokrater.

Hägg verkar inte ha uppfattat Hussein Al-Daoudi som en kontroversiell figur, tvärtom har hon självmant försett oss med bakgrund till det här avslöjandet genom att lägga upp bevis för att hon och Al-Daoudi har en kontakt som involverar gåvor, och erbjudanden om samverkan. Det är förvånande, givet den starkt negativa mediala uppmärksamheten som omgivit Al-Salamskolan.

I den svenska islamofoba diskursen anklagas ofta muslimer generellt för förtyck som diktaturer utövar i Mellanöstern, även om de aktivt arbetar för mänskliga rättigheter. I det här fallet blir det extremt. Där en av Sveriges främsta antimuslimska debattörer, som ofta och gärna talar om förtryck och extremism i islams namn på ett så tydligt sätt samarbetar med och försvarar en av världens mest förtryckande regimer.

Utifrån fallet med Carina Hägg, men även de exempel vi nu ser med saudisk påverkan i Norge, menar vi på Fenix att det är relevant att börja granska andra kopplingar mellan tongivande debattörer i Sverige och potentiell utländsk informationspåverkan.

Vi välkomnar också med denna text pseudonymen Mia Bylund som ny skribent på Fenix.

Hassan Larsson
Chef på tankesmedjan Fenix

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar