Stöder sig svenska myndigheter på en doktorands konspirationsteorier? Frågan väcks efter att Säpo-aktuella Sameh Egyptson vägrar backa från sin tidigare antisemitiska publicering.

Sameh Egyptson, debattör och återkommande myndighetskälla för Säpo och MSB. Pressfoto, Lunds universitet

Den flitiga debattören Sameh Egyptson är en återkommande källa i MSB:s myndighetsarbete om islam i Sverige, och är aktuell som underlag i Säpos senaste uttalande i den pågående rättstvisten om den muslimska friskolan Framstegsskolan. Fenix avslöjade i förra veckan att Egyptson har publicerat en välkänd antisemitisk konspirationsteori på sin blogg.

Detta skedde i ett gästinlägg av Moderaternas ordförande i Hylte, Thomas Flystam. Inlägget beskrev den så kallade Kalergiplanen, som skulle ha formulerats i boken Practical idealism av greve Coudenhove-Kalergi 1925. Boken innehöll ingen ”plan” utan diskuterade rassammansättning och antinationalism i Europa. Detta förvanskades av tyska nazistpartiets propagandatidning Völkischer beobachter till en teori om att europeiska eliter (det vill säga judar) hade en ”Kalergiplan” att förinta den vita rasen genom att öppna gränserna för människor från andra delar av världen.

Efter kontakt med Fenix tar Thomas Flystam avstånd från teorin om Kalergiplanen.

– Vid den tidpunkt då texten skrevs fanns ingen kännedom om att den aktuella boken hade använts i propagandasyfte, skriver Flystam i ett mail till Fenix. Flystam skriver även att han tar avstånd från alla former av rasism och konspirationsteorier.

Artikeln har på Flystams begäran avpublicerats från Sameh Egyptsons blogg. Men Egyptson själv tar inte avstånd från texten. Han skriver istället att artikeln togs bort eftersom ”vissa formuleringar vantolkades och utnyttjades mot [Flystam] av extrema vänster-populister”. Egyptson skriver även om ”Kalergiplanens metod”.

Fenix har upprepat försökt nå Egyptson i över en vecka för att få klarhet i hur han själv ställer sig till Kalergiplanen. Han har inte svarat på mail och även efter ett kort utbyte blockat tankesmedjans konto på Twitter.


Hassan kommenterar:

Trots upprepade chanser att ta avstånd väljer Egyptson, som ytterst är ansvarig för att ha publicerat den nazistiska konspirationsteorin, att istället angripa tankesmedjan Fenix med oseriösa anklagelser om extremism. Han framhärdar alltså även efter att författaren Thomas Flystam själv tydligt tagit avstånd och dragit tillbaka sin publicering.

Egyptson skriver polemiskt att Flystams text är ”vantolkad”. Men den som läser texten själv (via internet archive) ser att Flystam faktiskt använder det konspiratoriska begreppet ”Kalergiplanen” om Coudenhove-Kalergis tankar. Flystam menar också att Egyptson genom sina böcker har avslöjat en modern motsvarighet till Kalergiplanen, nämligen Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige. Egyptsons teori om Muslimska brödraskapet uppfattas alltså av Flystam vara likadan som nazisternas teorier om judisk infiltration via Kalergiplanen.

Rimligtvis borde Flystams jämförelse med nazism skava hos Egyptson. Istället försvarar han den och påstår att Fenix är extremister. Inte nog med detta, Egyptson skriver om ”Kalergiplanens metod”, som om denna var något som faktiskt existerade.

Därför är Flystams association värd att undersöka närmare. Fenix har flera gånger frågat Egyptson om ifall dessa teorier på något sätt har legat till grund för hans egna böcker, som beskriver just en islamistisk infiltration av Sverige, hjälpt av olika samhällseliter. Ej heller detta har Egyptson velat svara på.

Egyptson beskriver sig ofta som forskare, men är i själva verket bara forskarstudent vid Lunds universitet, där han antogs under 90-talet. Hans debattartiklar och egenutgivna böcker är flitigt citerade som källor i såväl debatten om islam i Sverige som i det svenska myndighetsarbetet gentemot muslimska organisationer. Hans egenpublicerade böcker om islamistisk infiltration i Sverige har använts som forskning av MSB, som även bjudit in honom som föreläsare.

Säpo lutade sig tungt på Egyptson i myndighetens senaste uttalande till Skolinspektionen om den muslimska friskolan Framstegsskolan. Detta uttalande har legat till grund för Skolinspektionens försök att stänga skolan, en fråga som avgörs rättsligt i skrivande stund.

Stöder sig svenska myndigheter på en doktorands konspirationsteorier? Egyptsons tystnad är besvärande.

Mer läsning:

Politifact om Kalergiplanens nazistiska rötter

Mythdetector om hur Coudenhove-Kalergis text förvanskas av konspirationsteorin

Fenix avslöjar: Myndighetskällan som sprider nazistiska konspirationsteorier

Hassan Larsson

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar