Skärmdump från Sameh Egyptsons hemsida

Den flitige debattören Sameh Egyptson har vid flera tillfällen citerats i svenska myndighetsrapporter som en av de viktigaste källorna till kunskap om ”Muslimska brödraskapet” i Sverige. Egyptson har i många politiska sammanhang föreläst om svenska muslimer som han, mot deras förnekande, målar ut som Muslimska brödraskapet. Han presenterar sig då som ”forskare vid Lunds universitet”. Men Fenix kan idag avslöja att han på sin egen hemsida publicerar en välkänd nazistisk och antisemitisk konspirationsteori.

Thomas Flystams inlägg publicerades av Egyptson på hemsidan egyptson.se den 23 november 2020.

Egyptson blev antagen till forskarutbildningen vid Lunds universitet på 1900-talet. Sedan dess har han inte presterat någon forskning, men väl ett fyrtiotal debattartiklar om hur en islamistisk organisation vid namn Muslimska brödraskapet ska ha infiltrerat det svenska civilsamhället.

I ett inlägg på sin hemsida ger Egyptson utrymme åt ett gästinlägg från f. d. Sverigedemokraten Thomas Flystam (nu Moderaternas ordförande i Hylte). Flystam skriver att Sameh Egyptsons bok om hur det Muslimska brödraskapet infiltrerar Sverige påminner honom om den s. k. ”Kalergiplanen”.

Kalergiplanen är en högerextrem, antisemitisk konspirationsteori om att en liten samhällselit i Europa (företrädesvis judisk) försöker att utradera den vita rasen och den europeiska identiteten genom att ”importera” människor från andra delar av världen. Teorin skapades 1940 av Völkischer Beobachter, nazisternas officiella propagandatidning. Efter krigsslutet har teorin övervintrat fram till idag som ett historiskt tankegods inom nynazismen.

Teorin beskrivs därför höra till samma genre av konspirationsteorier som till exempel Sions vises protokoll och Det stora folkutbytet. Vad dessa teorier har gemensamt är en tro att eliter inne i staten konspirerar med yttre inkräktare såsom exempelvis muslimer eller icke vita för att ge dessa inflytande i det europeiska samhället. Dessa idéer har legat till grund för ett stort antal högerextrema terrordåd genom åren. Mest kända är massakrerna på Utøya 2011 och i Christchurchmoskén 2019.

Med en antisemitisk konspirationsteori som grund beskriver Flystam Muslimska brödraskapet på samma sätt som antisemiter brukar beskriva ”världsjudendomen”, som en hemlig infiltrerande kraft som vill utradera nationen. I inlägget på Egyptsons hemsida argumenterar Flystam för att ”Muslimska brödraskapets plan och Kalergis plan är oroväckande lika” och varnar för vad som kommer hända om dessa planer skulle bli verklighet, eftersom detta skulle innebära att den fria viljan i Sverige skulle upphöra.

Egyptsons arbete har tidigare blivit kritiskt uppmärksammat av Bilan Osman i en artikelserie i ETC om striden om studieförbundet Ibn Rushd. Osman avslöjar att Egyptson bedriver medvetna felöversättningar för att hänga ut muslimer i Sverige som islamister som vill infiltrera samhället. Ungefär samma slutsatser kommer religionsvetaren Frederic Brusi fram till i en kritisk läsning av Egyptsons bok.

Trots att Egyptson är en inflytelserik debattör som anlitas och citeras av svenska myndigheter (han har bl. a. föreläst på MSB:s konferenser och citeras som källa i de rapporter myndigheten beställt om ”Muslimska brödraskapet”), har han länge undkommit granskning. Antisemitismen på Egyptsons hemsida har legat publicerad i två års tid utan att någon av hans uppdragsgivare har reagerat – inklusive KD, som nyligen bjudit in honom att sprida sin konspirationsteori i Sveriges riksdag.


Fenix kommer att släppa flera avslöjanden om Egyptson framöver. Nästa artikel kommer handla om Egyptsons akademiska meriter och hur hans böcker har använts i beslutsfattningen på svenska myndigheter.

Fenix har sökt Sameh Egyptson och Thomas Flystam för kommentarer.

Hassan Larsson
Chef för tankesmedjan Fenix

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar