Flera svenska myndigheter har agerat på vad som enligt flera forskare liknar konspirationsteorier om svenska muslimer och muslimska organisationer. Hur har det kunnat hända, och hur har det drabbat svenska muslimer? Fenix kartlägger…

Fenix har inlett en granskning av den före detta MSB-enheten för psykologiskt försvar, numera Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten arbetar sedan år 2017 med att kartlägga och motverka ”islamistisk informationspåverkan”. Men vad har kartläggningen lett till, och vilka är det egentligen som har motverkats?

2017 släpptes en grovt antimuslimsk rapport inom ramen för denna enhet. Rapporten, som hette Muslimska brödraskapet i Sverige, har avslöjats luta sig tungt mot högerextrema och islamofoba källor, kritiserades för att vara ovetenskaplig och väckte stort rabalder när den kom. Ändå har den sedan dess citerats av många myndigheter och kommuner som skäl för att försvåra för eller ifrågasätta vanliga muslimska organisationer. Nu senast när Skolinspektionen försökt stänga ner den muslimska Framstegsskolan i Rågsved.

Ansvarig för beställningen av denna och senare rapporter var enhetschef Mikael Tofvesson. Tofvesson har via myndighetens kommunikationschef besvarat några av Fenix frågor.

Den viktigaste frågan att förstå är varför myndigheten valde att undersöka just gruppen Muslimska brödraskapet, en grupp som förföljdes till nästintill förintelse av Al-Sisiregimen i hemlandet Egypten långt innan MSB-rapporten ens hade beställts. Svaret från Tofvesson förvånar:

MSB kunde tidigt se att den islamiska staten, Daesh, drev informationspåverkan i försöken att bygga ett kalifat(…) MSB försökte därför skaffa sig en bild av hur vår befolkning påverkades av Daesh:s informationspåverkan. Det blev dock inte möjligt för MSB att dokumentera det som framkom, då de personer myndigheten intervjuade avböjde att bli dokumenterade av rädsla för repressalier från islamistiska företrädare.

Av det skälet vände sig MSB till forskningssamhället i syfte att med transparenta metoder och etiskt granskad forskning, få ökad kunskap om islamistisk informationspåverkan, och effekter av den för utsatta grupper. Den forskning som finansierades av MSB var sådan, och forskarna svarar själva för sina rapporter och sina slutsatser. MSB stod bakom att uppdragen gavs.”

[Ur mejl från Myndigheten för psykologiskt försvar]

Tofvesson motiverar studien, som kostade en kvarts miljon kronor, med en oro för IS/Daesh. Muslimska brödraskapet är en organisation som har stått i direkt konflikt med IS/Daesh sedan första början. Förutom den nu utbrutna falangen Hamas är rörelsen inte heller kopplad till några våldsdåd i något av de många länder där den finns representerad. Fenix har ställt följdfrågor för att ge Tofvesson en chans att förtydliga sig. Han har inte återkommit.

Har chefen på enheten för psykologiskt försvar tagit fel på organisationer? Varför beställdes i så fall ytterligare två närmast identiska rapporter på samma tema? Varför handlar beställningarna uttryckligen om Muslimska brödraskapet (1 och 2) och inte om IS, som Tofvesson påstår?

Tofvesson friskriver sig från forskningen han har beställt genom att säga att resultaten enbart står för forskarna själva. Samtidigt bekostade han fler rapporter trots kritiken, och än idag står dessa rapporter publicerade i myndighetens namn. Är det rimligt att påstå att man inte har något eget ansvar för de rapporter man själv har beställt, bekostat och spridit, med MSB:s logotyp?

En av de muslimska organisationer som har drabbats av rapporterna från enheten för psykologiskt försvar är Framstegsskolan i Rågsved, där Mohamed Amin Kharraki är skolledare.

Vad har Skolinspektionens försök att stänga Framstegsskolan inneburit för er i personalen och för barnen på skolan?

– Det har varit en svår tid och skolinspektionen har med sitt agerande skadat verksamheten på ett sätt de aldrig kan kompensera för, desamma gäller kommunens utbildningsförvaltning. De har skapat stor oro då verksamheten går mot en osäker framtid, säger Mohamed Amin.

Mohamed Amin fortsätter.

– Personalen måste acceptera att ständigt gå oroliga för om de har kvar sitt jobb eller inte. Barnen däremot måste hela tiden gå med tanken att deras skola som de trivs i kanske inte är kvar och att de snart kan tvingas lämna sina vänner och trygghet.

Vad anser du om att Skolinspektionen verkar ha lutat sig mot högerextrema och antimuslimska källor i sin bedömning av Framstegsskolan?

– Det visar hur allvarlig situationen blivit när en av Sveriges större myndigheter inte ens ifrågasätter källornas tillförlitlighet. Man förväntar sig att en statlig myndighet eller en förvaltning i kommunen ska ha tillräckligt med kompetens för att avgöra om de lutar sig mot antimuslimska källor eller inte. Källkritik är centralt inom skolans kunskapskrav och eleverna förväntas förvärva den kunskapen i många av skolans ämnen, då kan man tycka att den ansvarande tillsynsmyndigheten för skolan också kan det, säger Mohamed Amin Kharraki.

Fenix har identifierat flera nya och hittills oavslöjade fel i rapporterna från enheten för psykologiskt försvar, som skulle innebära att flera muslimska organisationer i Sverige idag kan få upprättelse. Vi arbetar också på en ny serie personporträtt på de ledande spridarna av islamofobi i Sverige. Mer om dessa avslöjanden kommer under hösten.

 

 

Hassan Larsson

 

 


Vi kan inte gräva vidare utan hjälp! Stötta oss i arbetet med att granska den svenska myndighetens angrepp på svenska muslimer! Swisha idag, eller bli månadsgivare via patreon!

Vi behöver få in totalt 50 000 kronor för att ha möjlighet att färdigställa en större granskning som vi kommer att publicera gratis online för alla att kunna ladda ner och läsa:

Vad hände egentligen 2017? Varför togs rapporterna om Muslimska brödraskapet fram? Vilka var inblandade? Och hur har arbetet som inleddes då gått vidare idag?

Detta går dina pengar till:

– arvoden till frilansande skribenter för kompletterande intervjuer

– kostnader för elektroniska resurser såsom hemsida och dataanalysprogram

– ersättning till den förening som hjälper oss med ekonomihantering och revision

– Kostnader för grafisk design

Hör av dig om du hellre skulle vilja bidra med en arbetsinsats!

Fenix har svaren, hjälp oss att få ut dem!

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar