En ny avhandling konstaterar att många svenskar blir obekväma inför uttryck för judiskhet i offentligheten. Samtidigt tror många att antisemitism bara kommer från Mellanöstern och förbiser hotet från extremhögern.

I Ulf Kristerssons regeringsförklaring den 18 oktober nämns kamp mot antisemitism i direkt anslutning till kamp mot islamism. Ordet ”rasism” nämns inte alls, inte heller ”islamofobi” eller ”högerextremism”. Detta trots att högerextrema bedöms utgöra det mest sannolika terrorhotet mot Sverige enligt den senaste rapporten från Nationellt center för terrorhotbedömning (NCT).

I ljuset av en alldeles färsk avhandling från Lunds universitet blir detta intressant. Hansalbin Sältenberg har kommit fram till att judiskhet i Sverige har en tvetydig position. Dels finns vilja att förstå och stödja judiskt liv, dels blir många i majoriteten obekväma inför offentliga uttryck för judiskhet. I praktiken är svenskar ofta inte så toleranta som många intalar sig.

Sältenberg skriver att judar i Sverige ofta används i en kontext som handlar om ”omsorg” för den judiska ”Andra”, formad genom ett upplevt hot från den muslimska ”Andra”. Judar reduceras till en offerposition i samhället samtidigt som en bild produceras av Sverige som en progressiv och ”tolerant” nation. Samtidigt exkluderas många troende i Sverige som kategoriseras som ”annorlunda” från svensk protestantisk sekularism.

Avhandlingen sätter ljus på att migration från globala Syd ofta porträtteras som ett rasistiskt hot mot judar i Sverige, vilket skymmer befintlig svensk antisemitism.

Att prioritera olika antirasistiska kamper olika, att ställa minoriteter mot varandra, beskriva vissa som extrema och andra som särskilt skyddsvärda, är en klassisk teknik för att söndra och härska. Grupper som har allt att vinna på att stå upp för varandra behandlas olika så att eventuella motsättningar blir underblåsta och blossar upp i fiendskap istället för att överbryggas.

Den judiska minoritetens rätt är viktig, och den är viktig i sig. Den kan inte vara ett argument enbart när det handlar om att begränsa en annan minoritet. För en fungerande demokrati måste alla etniska och religiösa minoriteters rätt värnas.

 

Hassan Larsson

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar