Sveriges nya regering och Tidöavtalet kommer att leda till mer kontroll, mindre tillit och färre möjligheter för många som redan har det svårt i Sverige. Men den ”säkerhet” man tror sig köpa för denna kontroll är falsk. För att citera en gammal slavägare: ”Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.” – Benjamin Franklin

Mer kontroll ger på sikt mer makt åt gängen

Hemliga tvångsmedel, anonyma vittnen, visitationszoner och dubbla straff för gängkriminella: En farlig och auktoritär ny kriminalpolitik utan stöd i forskningen. Den sammanlagda effekten av alla dessa förslag slår mot den mest utsatta delen av befolkningen. Resultatet: En ny generation unga i förorten som lär sig att samhället inte är på deras sida när kontrollen ökar samtidigt som övriga satsningar uteblir. Gängen utökar sitt rekryteringsunderlag, samhällets kostnader ökar och tilliten mellan grupper sargas ännu mer.

Indragna tolkar: Symbolpolitik som kommer slå mot vården

När kostnader för tolk läggs på individer som ofta har mycket små egna medel kommer vården att se enorma extra kostnader. Vårdpersonal som inte har språkkompetens måste lägga sin arbetstid på att försöka förstå icke svensktalandes vårdbehov. Risken för felbehandling ökar därmed drastiskt. Detta är inte ett förslag som har vårdens eller patienternas bästa i sikte.

Världens diktatorer tackar när asylrätten urholkas

Asylrätten blir symbolisk. Trots löften om att vi ännu respekterar internationella åtaganden stoppar Sverige i praktiken all asylmottagning. Det innebär att modiga dissidenter i resten av världen, till exempel Iran och Ryssland, får en demokrati mindre att fly till. Diktatorernas grepp i dessa länder förstärks.

Vandelsparagrafen: Rasism, sexism och förakt mot sjuka i en klausul

Utvisning på grund av vandel är, så som den formuleras i Tidöavtalet, en gummiparagraf som kommer att kunna användas för att utvisa stora grupper utan tydligt angivna skäl. Så gott som alla somalier i Sverige en klantillhörighet. Detta ska man kunna utvisas för. Den som prostituerar sig ska kunna utvisas, trots att detta inte är ett brott, och trots att det innebär att utländska prostituerade sannolikt inte längre kommer att våga anmäla våldsamma torskar eftersom det medför risker för dem själva. Missbruk av alkohol, droger etc är klassat som en sjukdom i svensk lag. Även detta ska man enligt vandelsparagrafen kunna utvisas för.

Många frågetecken återstår

Stopp för offentliga medel till ”etniskt definierade föreningar eller sammanslutningar som har
samröre med islamistiska eller separatistiska intressen” är ytterligare en gummiparagraf. Om etniska föreningar inte längre ska få bidrag är det ett slag mot många små grupper som gör enormt mycket nytta för att hjälpa nyanlända från deras hemländer att etablera sig i Sverige. Det är mycket svårt att förstå hur ”samröre med islamistiska intressen” ska tolkas, givet att islamism är en mycket bred ideologi. Vad händer om en förening har fått kulturstöd från turkiska staten för att ge ut en bok om livet som turkisk diaspora i Sverige? Kan man bjuda in en föreläsare som en gång varit engagerad i något av de islamistiska partier som arbetade för demokrati i Mellanöstern under Arabiska våren? Vad händer med de muslimska organisationer som idag felaktigt pekas ut som ”islamister”?

Slutligen – vad betyder ordet ”separatist” för en regering som verkar ha byggt hela sin politik på att splittra Sverige och separera oss i ”vi” och ”dom”?

Hassan Larsson
Chef för Tankesmedjan Fenix

 

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar