Den årliga rapporten European Islamophobia Report (EIR) släpptes precis och den tecknar en dyster bild av läget för muslimer i Sverige. Det återaktualiserar behovet av en röst som Fenix som granskar ledande islamofobiska aktörer och rörelser.

Möjliggörare för rapporten är bland andra Leopold Weiss institute i Österrike, Islamophobia Studies Center vid Berkeley university och Islamophobia Research and Documentation Project.

Rapportförfattarna skriver: ”En liten men inflytelserik grupp tankeledare, bestående av politiker, journalister och akademiker, har kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige idag. De får konsekvent uppbackning av sina partier eller institutioner och producerar material som fått signifikant inverkan på diskursen om islam och muslimer.”

Flera svenska forskare pekas ut, de flesta knutna till Försvarshögskolan eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Magnus Ranstorp, Sameh Egyptson, Magnus Norell, Aje Carlbom, Pierre Durrani och Peder Hyllengren.

Vi på Fenix delar bilden av att islamofobin i Sverige sporras fram av en liten grupp individer, men ser behov av att granska fler än de som nämns i EIR 2021. Dessutom är vissa av de nämnda aktörerna i EIR inte aktiva i samhällsdebatten längre. Vi kommer under hösten att lägga ut personporträtt och komma med nya avslöjanden om ”tankeledarna” samt ett antal journalister, granskare, politiker och opinionsbildare som står dem nära.

Därför efterlyser vi stöd i att granska dessa tankeledare och nätverket omkring dem.

– Sitter du på information om dessa tankeledare? Hos Fenix är du alltid anonym!

– Känner du till andra granskningar som redan gjorts och förtjänar att lyftas?

– Vill du tipsa om någon person som vi borde granska?

Hör av dig!

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar