Svaren är hämtade ur partiernas offentliga uttalanden i media, på de egna hemsidorna, i de egna partiprogrammen och i riksdagskammarens interpellationer och motioner. Fokus har främst varit på partiledningarna på nationell nivå, kommunalt kan partierna ha en annan inställning till frågorna.

Läs hela kartläggningen här!

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Vill du att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör?
Swisha din gåva till 123 600 94 50

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Vill du att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör?
Swisha din gåva till

123 600 94 50

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar