Jeanette Gustafsdotter och Johan Danielsson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

När människor utsätts för rasism och diskriminering ökar klyftorna, polariseringen och segregationen. Människor stängs ute från de möjligheter som ska vara tillgängliga för alla. Barn och unga som får utstå rasism, mobbning och diskriminering under sin uppväxt drabbas inte bara under barndomen, utan för resten av livet.

– Ur Regeringens åtgärdsprogram mot islamofobi

Regeringen lanserar ett åtgärdsprogram mot islamofobi, med en rad förslag på åtgärder och utredningar. Bland annat får Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att ta fram mer kunskap om antimuslimsk rasism i Sverige, och Forum för levande historia ska ta fram ett metodmaterial om arbete mot rasism.

Läs åtgärdsprogrammet här.

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar