Nordiska motståndsrörelsen har i flera spritt skräck i Sverige. Deras metoder är mord, våld, hets och hot. Det ska inte ha någon plats i ett demokratiskt samhälle.

Därför tar Tankesmedjan Fenix initiativ till en namninsamling för att terrorstämpla NMR.

Att terrorstämpla NMR skulle innebära att aktiviteter inom NMR blir olagliga. NMR bör inte tillåtas rekrytera medlemmar, samla in ekonomiska medel, få demonstrationstillstånd eller tillgång till lokaler för sin verksamhet.

Skriv under namninsamlingen här.

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar