Journalisten Bilan Osman har nyligen skrivit en längre artikelserie i Dagens ETC om svenska myndigheters hantering av muslimska organisationer i civilsamhället. Hon går bland annat igenom konspirationsteorier om Muslimska brödraskapet och påstådda kopplingar till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Denna rörelse kommer från Egypten men är spridd över hela världen. Trots att den inte är våldsam har den fram till 2018 klassats som ett säkerhetshot av Säpo.

Turerna kring Ibn Rushd har pågått i cirka fem år. Anklagande experter och journalister har fram till Osmans granskning inte fått några kritiska följdfrågor i svensk press.

Läs Osmans granskning här.

Fenix avslöjar korruptionen och rasismen genom självständig journalistik och research i demokratins och det öppna samhällets tjänst. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och förlitar oss på privata donationer för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du kan stödja oss här!

Andra artiklar